Čárka ve větě jednoduché

  • několikanásobné větné členy (kromě  slučovacího poměru se spojkami a, i, ani)

Pěstujeme na zahradě zelí, okurky, hrách. Přijede nejen maminka, ale i babička. Nepřijde dědeček ani strýc.  • volný přívlastek, který lze  vynechat, ale smysl věty se tím nezmění

Petr, oblečený do černých šatů, na nás již čekal. Na druhou kolej přijede brněnský rychlík, vypravený z DEPA Moravská Třebová.  • přístavek (přístavková vazba je součástí větné konstrukce, zakresluje se do grafu)

K.H. Borovský, český spisovatel, psal také epigramy.  • vysvětlivky, výčet - začínající výrazy - totiž, např., tj., a to

Ráda čte knihy, a to hlavně napínavé, od R.B. Parkera.  • přechodníkovou vazbu rozvitou - Stojíc u dveří, mávala mu na pozdrav.


  • oslovení (stojí mimo větnou vazbu, nezakresluje se do grafu)

Přijďte, přátelé, dnes k nám.  • citoslovce, které není větným členem, přitakací částice (nezakresluje se do grafu)

Brr, to je zima. Ano, zima je veliká.
Ale, ale, co to říkáš?  • vsuvku - Národní divadlo, jak jistě víte, vyhořelo v r. 1881.


  • samostatný větný člen (jeho součástí je odkazovací zájmeno)

V zimě, to si zase zalyžujeme! Zimu, tu jsme si letos užili.