Teorie a historie literatury

ČESKÁ LITERATURA - 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

ROMANTISMUS  hlavní znaky:

 • Individualismus, subjektivismus a modernismus
 • Romantický hrdina: cítí nějaký rozpor, zdroj konfliktu (uvědomuje si, že je v rozporu), chce změnit společnost, uniká z civilizace, ze společnosti, utíká do přírody, příroda dokresluje pocity, romantický hrdina touží po úplné lásce, cítí nemožnost takovou lásku získat (vybere si ideál, který není dosažitelný), 
 • Další zdroje konfliktu: hrdina miluje nešťastně, zamilovává se do  žen, hrdinové často páchají sebevraždu, hrdina bývá z vyšších míst, nebo básník – student, sváděním žen se baví, hrdina může být společenským vyděděncem nebo může být společností nedoceněný, je arogantní, pesimistický, egoistický, velice chytrý
 • Témata z minulosti, u autorů je oblíbený středověk, spisovatelé, básníci, prozaici – důraz na národ, na národní jazyk, spisovatelé nechtějí napodobovat klasicismus, chtějí vytvářet nové estetické hodnoty, často se směšují žánry
 • Povídka se dramatizuje
 • Čeští romantičtí autoři: Josef Kajetán TYL, Karel  Jaromír ERBEN

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836)

 • český básník, jeden z největších představitelů českého romantismu, zakladatel moderní české poezie
 • pěšky navštěvuje hradní zříceniny, kde přespává a maluje je – díky němu některé dnes známe, pěšky šel až do Itálie
 • studium: gymnázium, filozofie, práva
 • advokátní praktikant u soudu v Litoměřicích
 • snoubenka: Eleonora Šomková, syn: Ludvík
 • 1836 umírá v Litoměřicích na tyfus nebo choleru, asi po napití kontaminované vody při hašení požáru
 
Počátky realismu:
Božena Němcová - BabičkaV zámku a podzámčíDivá BáraKarlaPan učitelPohorská vesniceChyže pod horamiNárodní pohádky a pověstiSlovenské pohádky a pověsti 
Karel Havlíček Borovský - novinář, útočil proti vídeňské vládě, hájil zájmy národa, byl rozený epigramatik. Uměl mistrovsky pozorovat a satiricky vystihnout skutečnost. Byl politicky pronásledován, až ho poslali do vyhnanství v Brixenu.
Dílo: Tyrolské elegieKřest svatého VladimíraKrál Lávra.

 
 

ČESKÁ LITERATURA v 2. pol. 19. stol.

MÁJOVCI – 1858 almanach Máj na počest K.H. Máchy

Josef Barák, Jan Neruda, Karolína Světlá, Vítězslav Hálek, zásady májovců: zájem o přítomnost, zájem o sociální a národnostní problematiku, tvorba pro lid a o něm, realismus, úsilí povznést čes. literaturu ne světovou úroveň

odkazy - Jan Neruda:

Nerudův život

Dílo Jana Nerudy

 

RUCHOVCI – 1868 – almanach Ruch na počest položení základního kamene ND

Sv. Čech, Eliška Krásnohorská, zprvu J. V. Sládektzv. národní škola – ideje  národního obrození, důraz na domácí tradice – historie, venkov, slovanství, dominantní postavení poezie

LUMÍROVCI – časopis Lumír -1877 redaktor J.V. Sládek

Jar. Vrchlický, později J.V. Sládek , Julius Zeyer, tzv. kosmopolitní škola – úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň, vliv cizích literatur, překlady i vlastní tvorba, volba i obecných témat, požadují uměleckou svobodu

Josef VáclavSládek

Od 70. let se v české literatuře naplno rozvinul realismus – požadoval pravdivé zobrazení skutečnosti – především jako historický román(Alois Jirásek, Zikmund Winter) a venkovský román (K. Světlá, Josef Václav Rais)

 

Alois Jirásek - patřil mezi tzv. historické realisty. Jeho tvorba je velmi rozsáhlá. Doba husitská je zachycena v románech Mezi proudyProti všemBratrstvo. Doba pobělohorská je zachycena v románě Temno. Boj Chodů kvůli neuznávaným privilegiím s postavou jejich vůdce Koziny a protivníkem Lomikarem je zachycen v románě Psohlavci. Doba národního obrození je zachycena v pětidílné kronice s názvem F. L. Věk.Filozofská historie zachycuje revoluční rok 1848 v Litomyšli. Psal i dramata. Dodnes se hrává Lucerna.
Divadlo
Už v roce 1851 byl ustaven spolek pro vybudování Národního divadla. V roce 1868 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě. 1883 bylo otevřeno již obnovené Národní divadlo po požáru. Na stavbě se podílela řada umělců: Schulz - architekt, Aleš, Ženíšek, Brožík, Mařák, Hynais - malíři, Myslbek - sochař.
V Národním divadle se hrály Smetanovy i Dvořákovy opery.
Bedřich Smetana - skladatel, autor oper Libuše, Prodaná nevěsta, Dalibor
Antonín Dvořák - skladatel, autor oper Rusalka, Čert a Káča
Jaroslav Vrchlický - spisovatel, autor her Noc na Karlštejně, Hippodamie