Čtvrtletky - k opakování

Čtvrtletní práce - první
  1. rozbor věty - větné členy
  2. mluvnické kategorie
  3. stavba slova
  4. zájmena - tvary, druhy
  5. číslovky - správné psaní
  6. synonymum, antonymum
Druhá čtvrtletní práce

pravopis, mluvnické kategorie a slovesný vid

 
další čtvrtletní práce:

opakování věty jednočlenné, stavba věty jednoduché, souvětí - věty hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších

Odkaz por procvičení spojek:

/testy.nanic.cz/testy/cestina/spojky-souradici-a-podradici/