PK - DV,MV,VV,HV

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PK – VV, HV, DV, MV – pololetí - leden 2016

Přítomni:  

 • Mgr. Lucie Marková
 • Mgr. Kamila Nováková
 • Mgr. Andrea Štolfová
 • Mgr. Josef Hájek
 • Mgr. Jaroslava Arnoštová
 • Mgr. Eva Radimská
 • Mgr. Kateřina Frišová         

Jako host Andrea Thomasová, Daniela Novotná

Probíraná témata:

 1. kontrola plnění ŠVP, hodnocení v pololetí
 2. změna a odhlášení/přihlášení do nepovinných předmětů
 3. zápisy do ŽK a TK – dle platného ŠVP, dostatek známek k pololetní klasifikaci
 4. kontrola a aktualizace webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - přístupný ze stránek školy – seznámení žáků s touto možností a základy práce se soubory na webu – vyučující VV, MV a DV
 5. kontrola kabinetů a odborných učeben, kinosál, čítárna
 6. diskuze nad využitím DUM ve výuce
 7. tvorba školních novin Sosákova pětka – spolupráce s rozhlasovým vysíláním
 8. plán dalších soutěží a projektových dní, zapojení předmětů do nich
 9. výzdoba školy – nástěnky, hlavní chodba a vestibul – doplnit místa k vystavování prací – diskuze, úprava nástěnek u školní jídelny
 10. příprava a návrh akcí a činností k výročí školy, tvorba bannerů a vývěsek, kompletace materiálů atd.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PK – VV, HV, DV, MV – úvodní (září 2015)

Přítomni:   Mgr. Lucie Marková

                Mgr. Kamila Nováková

                Mgr. Andrea Štolfová

                Mgr. Josef Hájek

                Mgr. Jaroslava Arnoštová

    Mgr. Eva Radimská

    Mgr. Kateřina Frišová         

Jako host Andrea Thomasová, Daniela Novotná

Probíraná témata:

 1. kontrola ŠVP, tvorba plánů práce jednotlivých předmětů a ročníků, provázanost s ostatními předměty - diskuze
 2. nábor do nepovinných předmětů MV a DV + jejich časový harmonogram
 3. zápisy do ŽK a TK – dle platného ŠVP
 4. kontrola webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - přístupný ze stránek školy – seznámení žáků s touto možností a základy práce se soubory na webu – vyučující VV, MV a DV
 5. diskuze nad plánovanými akcemi, soutěžemi školními, zapojení do soutěží MŠMT a dalších
 6. příprava kabinetů a odborných učeben, kinosál, čítárna
 7. diskuze nad využitím DUM ve výuce
 8. tvorba školních novin Sosákova pětka – termín první schůzky, spolupráce s rozhlasovým vysíláním, příprava prvního čísla
 9. výzdoba školy – nástěnky, hlavní chodba a vestibul – diskuze, úprava nástěnek u školní jídelny
 10. příprava a návrh akcí a činností k výročí školy

Všichni vyučující spolupracují na tvorbě webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - určeného pro učitele i žáky naší školy. (budou zde prezentovány také materiály připravené v rámci projektu, ale i další osvědčené materiály)

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PK – VV, HV, DV, MV – závěrečná (červen 2015)

Přítomni: Mgr. Lucie Marková

Mgr. Eva Formánková

Mgr. Andrea Štolfová

Mgr. Josef Hájek

Mgr. Eva Radimská

Jako host Andrea Thomasová

Probíraná témata:

1. Kontrola plnění ŠVP, provázanost s ostatními předměty - diskuze

2. Zhodnocení práce nepovinných předmětů MV a DV + jejich pokračování v příštím školním roce, technické vybavení

3. zápisy do ŽK a TK – dle platného ŠVP - kontrola

4. zhodnocení publikace a vedení webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - přístupný ze stránek školy – vyučující VV, MV a DV

5. diskuze nad uskutečněnými akcemi, soutěžemi školními, zapojení do soutěží MŠMT a dalších

6. úklid kabinetů a odborných učeben, kinosál – kontrola vybavenosti, návrhy dalších pomůcek a rozšíření materiálového vybavení

7. diskuze nad využitím DUM ve výuce, využití našeho úložiště i internetových stránek

8. zhodnocení školních novin Sosákova pětka – příprava speciálního čísla k výročí školy (září)

9. výzdoba školy – nástěnky, hlavní chodba a vestibul – diskuze, úprava nástěnek u školní jídelny

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PK – VV, HV, DV, MV – čtvrtletní – duben 2015

Přítomni:   

 • Mgr. Lucie Marková
 • Mgr. Eva Formánková
 • Mgr. Andrea Štolfová
 • Mgr. Josef Hájek
 • Mgr. Eva Radimská
 • Mgr. Kamila Nováková

Jako host Andrea Thomasová, Daniela Novotná

Probíraná témata:

 1. kontrola plnění ŠVP a plánů práce jednotlivých předmětů a ročníků
 2. zápisy do ŽK a TK – dle platného ŠVP, diskuze nad kontrolou ŽK – zapsat dostatečné množství známek ve třetím čtvrtletí (u dvouhodinové dotace týdně alespoň 4 známky)
 3. kontrola webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ přístupný ze stránek školy – aktualizace dat
 4. tvorba školních novin Sosákova pětka – termíny pravidelných schůzek, spolupráce s rozhlasovým vysíláním
 5. práce na projektech v jednotlivých ročnících – zapsat do TK, samostatné zápisy poslat ZŘŠ
 6. v rámci DV – vystoupení pro Montessorischule Chemnitz a vystoupení pro 4. a 5. třídy – v rámci projektu starověk
 7. zasílání dalších reportáží do projektu Virtuální škola a jeho udržitelnost na škole v nepovinných, volitelných předmětech, eventuálně integrace do ČJ
 8. diskuze o závěrečném projektu Naše škola pro 9. třídy – k výročí založení školy
 9. velikonoční výzdoba tříd – okna ve třídách, nástěnky, třídní stromky apod. Odstranit z oken po návštěvě z německé školy. Výzdobu archivovat.
 10. Články o akcích a soutěžích posílat nejen na web školy, ale také do školních novin.
 11.  Diskuze o předmětech MV a DV v příštím roce – nejen jako volitelný, ale také jako nepovinný, problém jediné učebny IKT
 12. Zapojení do nového projektu – čtenářské dílny – diskuze nad problematikou

 

Členové PK provedli kontrolu materiálního vybavení jednotlivých kabinetů. Materiální vybavení nejen učebny VV, ale také mobilního vybavení pro výuku VV ve třídách, úklid v kabinetech a skladech materiálu průběžně.

Kladně hodnoceny nové plochy nástěnek na hlavní chodbě.

Prodlouženo předplatné časopisu DEKOR.

Všichni vyučující spolupracují na tvorbě webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - určeného pro učitele i žáky naší školy. (budou zde prezentovány také materiály připravené v rámci projektu, ale i další osvědčené materiály)

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PK – VV, HV, DV, MV – čtvrtletní - listopad (2014)

Přítomni:   

 • Mgr. Lucie Marková
 •  Mgr. Eva Formánková
 • Mgr. Andrea Štolfová
 • Mgr. Josef Hájek
 • Mgr. Eva Radimská
 • Mgr. Kamila Nováková

Jako host Andrea Thomasová, Daniela Novotná

Probíraná témata:

 1. kontrola plnění ŠVP a plánů práce jednotlivých předmětů a ročníků
 2. zápisy do ŽK a TK – dle platného ŠVP, diskuze nad kontrolou ŽK – množství známek ve čtvrtletí
 3. nově – integrace vzdělávacího oboru Filmová a audiovizuální tvorba do oblasti Umění a kultura v 8. a 9. ročnících
 4. kontrola webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ přístupný ze stránek školy – aktualizace dat
 5. soutěžní práce VV – odeslat dle harmonogramu (Záložka 2014, PF DPmUL 15, ŠIK atd.)
 6. příprava do soutěže Děti malují pro Konto Bariéry – Zimní malování - zahájení práce
 7. příprava vánoční besídky druhého stupně, vánočních trhů – jako prezentace tvorby žáků – 15. 12. Besídka, vystoupení pro školky
 8. tvorba školních novin Sosákova pětka – termíny pravidelných schůzek, spolupráce s rozhlasovým vysíláním
 9. zasílání dalších reportáží do projektu Virtuální škola a jeho udržitelnost na škole v nepovinných, volitelných předmětech, eventuálně integrace do ČJ
 10. zapojení do projektu Příběhy našich sousedů
 11. diskuze o zapojení školy do projektu Česko pívá koledy – dle dohody s UDeníkem
 12. diskuze o vánoční výzdobě tříd – okna ve třídách, nástěnky, třídní stromky apod.

Členové PK provedli inventarizace svých úseků, díky zapojení do školy k webovému portálu datakabinet rozšíříme materiální vybavení jednotlivých kabinetů. Materiální vybavení nejen učebny VV, ale také mobilního vybavení pro výuku VV ve třídách.

Kladně hodnoceny nové plochy nástěnek na hlavní chodbě.

Prodlouženo předplatné časopisu DEKOR.

Všichni vyučující spolupracují na tvorbě webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - určeného pro učitele i žáky naší školy. (budou zde prezentovány také materiály připravené v rámci projektu, ale i další osvědčené materiály)

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PK – VV, HV, DV, MV – úvodní (září 2014)

 

Přítomni:   Mgr. Lucie Marková

                Mgr. Eva Formánková

                Mgr. Andrea Štolfová

                Mgr. Josef Hájek

    Mgr. Eva Radimská

Jako host Andrea Thomasová

Probíraná témata:

 1. kontrola ŠVP, tvorba plánů práce jednotlivých předmětů a ročníků, provázanost s ostatními předměty - diskuze
 2. nábor do nepovinných předmětů MV a DV + jejich časový harmonogram
 3. zápisy do ŽK a TK – dle platného ŠVP
 4. kontrola webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - přístupný ze stránek školy – seznámení žáků s touto možností a základy práce se soubory na webu – vyučující VV, MV a DV
 5. diskuze nad plánovanými akcemi, soutěžemi školními, zapojení do soutěží MŠMT a dalších
 6. příprava kabinetů a odborných učeben, kinosál
 7. diskuze nad využitím DUM ve výuce
 8. tvorba školních novin Sosákova pětka – termín první schůzky, spolupráce s rozhlasovým vysíláním, příprava prvního čísla
 9. výzdoba školy – nástěnky, hlavní chodba a vestibul – diskuze, úprava nástěnek u školní jídelny
 10. učebna VV – v září bude využívána Paprskem

 

Všichni vyučující spolupracují na tvorbě webového projektu zsvcestinka a zsvkreativ - určeného pro učitele i žáky naší školy. (budou zde prezentovány také materiály připravené v rámci projektu, ale i další osvědčené materiály)