Přístavek

  • Přístavek (apozice) je větný člen, druh shodného přívlastku. Jeho základem je podstatná jméno, popřípadě zájmeno nebo slovním spojením ve funkci podstatného jména. Přístavek je obyčejně rozvitý a dodatečně blíže určuje větný člen, ke kterému je volně přistaven.
  • V písmu jej oddělujeme čárkami.
  • Přístavek se hodí ke zhuštění textu. Máme-li dvě věty, můžeme obsah jedné z nich (např. přívlastkové) vyjádřit přístavkem vloženým do věty druhé.

Příklady:

Alois Jirásek, rodák z Hronova, je náš spisovatel historických románů a povídek. = Alois Jirásek, který se narodil v Hronově, je náš spisovatel historických  románů a povídek.

Četla jsem Babičku, knihu Boženy Němcové. = Četla jsem Babičku, kterou napsala Božena Němcová.