Kulturní deník 

- zapisuješ přečtené knihy (dle vlastního výběru i doporučené) a také kulturní akce (např. divadelní či filmové představení, výstava, přehlídka apod.) Deník odevzdat nejpozději do konce daného měsíce, lze i průběžně. Kulturní akce může být v tom daném měsíci cokoli - film, návštěva akce (kino, výstava, divadlo, ale také sportovní akce nebo např.vinobraní - vždy doplnit obrázkem, programem, fotkou nebo vstupenkou.) Jestliže se v měsíci nic neuskutečnilo, pak stačí zajímavý film v televizi nebo výročí v tom daném měsíci - vždy s ilustrací. Špatnou známku dostanou žáci, jestliže deník donesou pozdě nebo neúplný nebo s chybami. Přihlížím i k úpravě. Pouze červen do 20. 6.

Jak zapisovat přečtenou knihu, není-li určeno jinak:

1.     název knížky, textu

2.     autor

3.     hlavní postavy

4.     nakladatelství a rok vydání, nebo místo publikování (web)

5.     stručný obsah, max. 6 vět

6.     nová, neznámá slova z textu, knihy

7.     zhodnocení - proč se mi kniha líbila či nelíbila, komu bych ji doporučil(-a)

 

Jak zapisovat kulturní akci:

1.     název akce

2.     kdy se konala

3.     s kým jsem na ní byl

4.     stručný popis akce

5.     zhodnocení – proč se mi líbila či nelíbila

6.     obrázek, foto, vstupenka apod.

 

ČETBA

Září                 -           pohádky K. J. Erben

Říjen               -           pohádky B. Němcová

Listopad         -           Devatero pohádek – K. Čapek

Prosinec          -           Staré pověsti české

Leden             -           Staré řecké báje a pověsti

Únor               -           bajky

Březen            -           příběh o zvířeti

Duben             -           příběh o dětech

Květen             -           dobrodružná literatura (Foglar, May, Verne,…)

Červen             -           volná četba