Podstatná jména

vzory podstaných jmen

jsou názvy osob, zvířat, věcí (konkrétní) a vlastností, dějů, vztahů (abstraktní)

Určování čísla u podstných jmen:

Číslo

1) Jednotné

Vyjadřuje jednotlivost. stůl, židle, křeslo

2) Množné

Vyjadřuje počet větší než jeden. stoly, židle, křesla

Zvláštními skupinami jsou jména pomnožná, hromadná a látková.

Pomnožná

Pomnožná podstatná jména mají tvar množného čísla, ale označují jednu věc. dveře, noviny, nůžky

Hromadná

Hromadná podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet. listí, mládež, lidstvo

Látková

Látková podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují věci, jejichž jednotlivé části se označují stejně jako celek. voda, cukr, písek

 1. mluvnické číslo nemusí být vždy totožné s označením počtu:
 2. pomnožná jména – mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc, např.:
 • části těla – ústamluvidlažábry
 • nemoce – příušnicesouchotinyzarděnkyspalničky
 • části + zařízení – vratakamnadveře
 • nástroje – kleštěnůžkyvidlehráběváhysáně
 • oděv – teplákytrenýrkykalhotyplavky
 • hudební nástroje – houslevarhanyčinelytympány nebo potraviny – povidlakvasniceplíč­ky
 • svátky a slavnosti – VánoceVelikonocenarozeninykřti­ny – námluvyzásnubyoddavkypletichyžně
 • zeměpisná jména – ČechyAlpyPardubiceHradčanyBudějovice
 • hromadná – více věcí souborně
  • členstvožactvoobyvatelstvolidstvo
  • nebo se tvoří příponou –i-oví (např. dřívílistíkameníkřoví), -ina (např. březina)
 • látková
  • vodapivopísekdřevo
www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/podstatna-jmena---vzory.html

Psaní velkých písmen

Velká písmena se píší u postatných jmen vlastních (narozdíl od obecných), označují určitou jedinečnou osobu, obyvatele města či světadílu, zvíře, město, obec, horu, řeku, světadíl, umělecké dílo, knihu nebo sváteční dny a svátky. (Ústečan, Moravan, Brno, Slovensko, Hromnice, Vánoce)

V názvech ulic či podniků, kde se vyskytuje na začátku předložka, píšeme velké písmeno u předložky i prvního podstatného jména: ulice Na Louži, restaurace Na Růžku.

Duálové tvary párových orgánů

- názvy párových orgánů lidského těla – si zachovaly některé tvary staročeského duálu v množném čísle

1.pád

oči

uši

ruce

nohy

prsa

ramena

kolena

2.pád

očí

uší

rukou

nohou/noh

prsou

ramenou/

ramen

kolenou/kolen

3.pád

očím

uším

rukám

nohám

prsům

ramenům

kolenům

4.pád

oči

uši

ruce

nohy

prsa

ramena

kolena

5.pád

oči

uši

ruce

nohy

prsa

ramena

kolena

6.pád

o

očích

uších

rukou/rukách

nohou/nohách

prsou

ramenou/

ramenech

kolenou/kolenech

7.pád

očima

ušima

rukama

nohama

prsy

rameny

koleny

 

Platnost ve větě

Podstatná jména bývají podmětem, předmětem, ale také dalšími větnými členy.