Soutěže a akce PK český jazyk

Školní rok 2017/2018

PÍSMENKOVÝ MÁG - soutěž se uskutečnila 20. 12. 2017, zadané slovo KOLEDOVAT

6. a 7. ročník:

1. místo - Ondřej Orság 7. A 33 bodů

2. místo - Marek Mišák 7. A 18 bodů

3. místo - Matěj Votava 6. B 16 bodů

 

8. a 9. ročník:

1. místo - Matěj Kříž 9. C 14 bodů

Kevin Miler 8. B 14 bodů

3. místo - Adéla Pavlasová 9. C 13 bodů

Školní rok 2016/2017

VÝSLEDKY – OČJ 2016

Míša se v okresním kole umístila na třetím místě a postupuje do kola krajského.

Konec měsíce listopadu byl ve znamení celostátní postupové soutěže v českém jazyce – konalo se školní kolo Olympiády v čj určené pro žáky 8. a 9. tříd. Do okresního kola, které se koná 1. 2. 2017 postupují první dva.

1.      místo -            Rosendorfová Michala         8. B                 18b

2.      místo -            Herišerová Klára                   8. C                 16b

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

školní rok 2014/2015

 Čtení v čítárně

Měsíc knihy - tedy březen - jsme oslavili v čítárně druhého stupně jak jinak než četbou. V odpoledních hodinách se sešli vyučující ČJ se všemi zájemci o četbu knih a společně si přečetli některé zajímavé příběhy.

Fotografie najdete zde.

 

Recitační soutěž

Dne 17. února se konala recitační soutěž 2. stupně naší školy. Soutěžilo se v kinosále škole. Zúčastnilo se 16 žáků, z nichž postoupili pouze 4 recitátoři a 2 náhradníci do okresního kola. 

 

Besídka

 
Mladý Demostenes - rétorická soutěž
V listopadu se uskutečnila třídní kola a ve čtvrtek 27. 11. pak v kinosále soutěž pokračovala celoškolním kolem.

 

Soutěž o Krále pravopisu

V říjnu se konala soutěž v pravopise - třídní kolo. Žáci opravovali defektní text.
 

Záložka 2014

Letos jsem se poprvé připojili k projektu Záložka 2014. Školy v něm zapojené si navzájem vyměňují záložky do knížek. Naší partenrskou školou je škola ze Slovenska, z Dolního Kubína. Konkrétně se jedná o ZŠ  při nemocnici. Záložky jsme tvořili v hodinách výtvarné výchovy.
 

 

školní rok 2013/2014

O krále pravopisu 2014

Třídní kola školní soutěže pro žáky druhého stupně se konala v měsíci březnu a první týden v dubnu. Tři nejlepší pravopisci z každé třídy postoupili do školního kola ve dvou kategorích - 6. a 7. třída a pak 8. - 9. třída.

 

Recitační soutěž – okresní kolo 2014

Dne 22. 3. 2014 se v Ústí nad Labem v Domě dětí a mládeže konalo okresní kolo recitační soutěže. Tato soutěž je rozdělena do čtyř kategorií, z nichž první kategorie byla pro děti z druhých a třetích tříd, celková účast v této kategorii byla 16 dětí. Ve druhé kategorii soutěží děti z čtvrtých a pátých tříd, které se účastnilo 21 dětí. Třetí kategorie je určena pro děti z šestých a sedmých tříd, celkem do této kategorie postoupilo ze školních kol 20 dětí. A na konec čtvrtá kategorie, kterou obsadilo 14 dětí z osmých a devátých tříd. Z naší základní školy se nominovalo ze školního kola celkem 7 dětí v různých kategorií.  Zúčastnilo se jen pět.

 Po vyhlášení první a třetí kategorie, následovalo další recitační kolo a to druhé kategorie a čtvrté. Já, Kateřina Žahourová, jsem recitovala svou báseň od Jaromíra Nohavici s názvem „Myš na konci léta“. Připadala jsem si, jako kdybych měla žaludek vzhůru nohama, ale při vstupu na pódium tyto pocity odezněly. Snažila jsem se zrakem komunikovat s porotou a publikem. Po recitaci jsem se svým výkonem byla spokojená. Před vyhlášením výsledků jsem byla také, jako má kamarádka Katka F., vyzvána k přednesu druhé básně, kterou jsem měla připravenou. Jednalo se o báseň od Jana Jindřicha Marka „Vodníkova nevěsta“. Vše jsem však zvládla. Po ukončení recitace jsem netrpělivě očekávala vyhlášení, já jsem skončila na třetím místě.  Z tohoto výsledku jsem měla velkou radost. Nejen my dvě, ale i ostatní soutěžící  - Rozálie Frišová (3. B), Tereza Pešková z 6. B a Eliška Farová (9. B) si odnášíme zajímavou zkušenost.

Katka a Katka 

Výsledky soutěže: O nejlepšího krasopisce 2013/2014 – školní kolo

Školní kolo: 24.-27.10. 2013

Odpovědné osoby: Monika Nademlejnská, Lucie Marková, Kateřina Frišová, Kamila Nováková

Počet účastníků:110 z celého druhého stupně

Výsledková listina:

 6. a 7. ročníky: dívky

1. Rejnková (7.C)

2. Hessová (6.B)

3. Štíchová (6.B)

 8. a 9. ročníky: dívky

1. Žahourová (8.A)

2. Paštiková (8.B)

3. Moravcová (8.A)

 

6. a 7. ročníky: chlapci

1. Medek (6.B)

2. Bánok (7.A)

3. Sládek (7.C)

 

8. a 9. ročníky: chlapci

1. Hokeš (9.A)

2. Hanuš (8.A)

3. Kolář (8.A)

 

Zvláštní cena za snahu:

Holub (8.A)

Pokorný (7.A)

 

 

Setkání se spisovatelkou

Naší školu 19. 11. 2013 navštívila paní spisovatelka Michaela Fišarová v rámci projektu Spisovatelé do škol – Rosteme s knihou, pořádaným společností Svět knihy.

Paní spisovatelka nám představila svoji knihu NIKOLINA CESTA. Jako inspiraci používá příběhy svých žáků, částečně pracuje jako učitelka češtiny na základní škole. Beseda se konala v kinosále naší školy. Besedy se zúčastnily jen vybrané třídy druhého stupně, a také naše 7. C. Přiznala nám i to že její první „kniha“ byla věnovaná mamince, napsala ji v sedmém ročníku…

Také jsme se dozvěděli, že píše další knihu o deseti letém Ondrovi, kterému má přijet na návštěvu jeho dvanáctiletý bratranec Erik……

Za knihu NIKOLINA CESTA, kterou poslala do soutěže, dostala Zlatou stuhu za nejlepší knihu Dětské literatury. Povídání se spisovatelkou bylo zajímavé a plné humoru.

Kateřina Rejnková, 7. C

NOVÝ ALMANACH!

Pravidelná školní akce, Svatomartinský lampionový průvod, nás inspiroval k vydání nového almanachu. Většina žáků se snažila vytvořit literární dílo inspirované svatomartinskou legendou a svatomartinskou husou. Nejzdařilejší práce byly vybrány do Svatomartinského almanachu a při lampionovém průvodu 11. listopadu 2013 byly vyhlášeny tři místa a odměněni nejlepší tvůrci: Eliška Farová, Eva Čmuchařová, Rozálie Elmanová a Julie Glöcknerová.

www.nasevirtualniskola.cz/skolni-televize-2/

 

Výsledky Olympiády z dějepisu pro rok 2013/2014

Školní kolo: 15.11.2013

Odpovědná osoba: Kamila Nováková

Počet účastníků:  13

 1. Eliška Farová-26 bodů
2. Markéta Marečková-24 bodů
3. Štefan Deák-19 bodů

 

Výsledky soutěže: Literární Ústí 2013

Školní kolo: měsíc listopad

Odpovědné osoby: Monika Nademlejnská, Lucie Marková, Kateřina Frišová, Kamila Nováková

Počet účastníků: 10

 

Ohodnocené práce byly odeslány do soutěže:

1. místo: Pavlína 
2. místo: Julie 
3. místo: Denisa 

 

Happening v Severočeské vědecké knihovně

Naši žáci úspěšně soutěžili v knihovně.

2. 10. se 9. třídy zúčastnily Happeningu v Severočeské vědecké knihovně, kde probíhala soutěž 5x5x5x5. Soutěžilo 5 žáků z 5-ti škol v 5-ti odděleních knihovny a plnilo 5 úkolů.

Naši žáci si vedli výtečně, hned v úvodní disciplíně Scrable nasadili velmi vysokou laťku. Pak následovalo vyhledávání knihy, která vysvětlovala název ulice naší školy. I tento úkol zvládli báječně, dokonce před časovým limitem. Třetí disciplína, která se odehrávala ve studovně časopisů, pro náš tým byla asi nejtěžší, měli doplnit názvy časopisů. Předposlední úkol probíhal ve vědecké studovně v prvním patře, zde se ukázalo, zda žáci umí s katalogem a jak jsou šikovní na vyhledávání knih a informací. Tento úkol byl určitě nejnáročnější. V páté, poslední disciplíně, se projevila soudržnost nejen 5-ti soutěžících, ale i celé třídy, která během soutěže tým podporovala. Šlo o soutěž domino, ve které se třídě podařilo během 3 minut postavit nejdelšího hada z knih (213 kusů).

Při závěrečném vyhodnocování jsme tajně doufali, že se umístíme do 3. místa. Naše očekávání se naplnila, do školy jsme dovezli rovnou nejcennější kov, a to zlato za 1. místo. Všichni soutěžící si domů odnášeli nejen skvělou atmosféru, ale i roční předplatné do knihovny.

Děkujeme organizátorům za báječnou akci a těšíme se na příští rok.

 Monika Nademlejnská

 

Recitační soutěž - školní kolo

Fotografie z roku 2012.

 

 

Slavnostní zahájení provozu čítárny aneb Erbenova hodinka

Ve středu 21. listopadu 2011 proběhla akce 2. stupně – Erbenova hodinka. Název je trochu zavádějící, protože místo jedné trvala tři a půl. Nápad se zrodil v hlavách učitelek češtiny zprvu jako slavnostní otevření půjčovny a čítárny knih doplněný drobným doprovodným programem. Postupně se akce rozrostla v projektový den s aktivní účastí kolegů z 2. stupně. Celá akce byla věnována památce spisovatele K. J. Erbena, který se v listopadu jak narodil, tak zemřel.

O zahájení se postarala 6. C, která si nacvičila dramatizaci pohádky Erbenovy pohádky Rozum a štěstí v kinosále školy. Pak se slova ujala paní učitelka Nováková, která nejdříve vyhlásila a odměnila nejlepší krasopisce naší školy a pak vítězky dějepisné olympiády.

Poté byli žáci rozděleni napříč třídami a ročníky do 12 skupin po zhruba 12 žácích. (Učí se tak spolupracovat, pracovat v týmech a poznají se mezi sebou.) Několik deváťáků se stalo asistenty na stanovištích, kde skupiny plnily úkoly tematicky zaměřených na život a dílo Karla Jaromíra Erbena. Skupiny si vyzkoušely svoji orientaci při vyhledávání informací v knihách, luštily křížovky, doplňovaly známý literární text K. J. Erbena, skládaly ilustraci, orientovaly se e slepé mapě, doplňovaly letopočty, skládaly názvy literárních děl, odpovídaly na přírodovědný kvíz inspirovaný Erbenovými baladami či poznávaly z ukázek díla a další.

Velitelé z řad žáků devátých tříd samostatně vodili své skupiny po stanovištích dle harmonogramu. Nikdo se neztratil a všichni prošli všech dvanáct stanovišť. Den se vydařil, čítárna vstoupila do dění na naší škole. Návrh jejího interiéru je společným dílem učitelek českého jazyka, s realizací pomáhali rodinní příslušníci a zaměstnanci školy. S výzdobou prostoru čítárny pomohli i žáci naší školy.

Děkujeme kolegům za aktivní participaci na projektovém dni.

Učitelky ČJ: Mgr. Kamila Nováková, Mgr. Lucie Marková, Mgr. Monika Nademlejnská, Mgr. Kateřina Frišová