Vítejte na webu češtinka ZŠ Vojnovičova

Na těchto stránkách můžete sbírat materiály, informace a užitečné tipy pro lepší zvládnutí předmětu český jazyk a literatura. Taky si zde budete moci připomenout některé dlouhodobější úkoly, referáty a podmínky jejich tvoření. Na stránkách pracují a připravují je Lucie Marková (8. třídy), Mgr. Kateřina Frišová (9. a 7. třídy), Monika Nademlejnská (7. a 6. třídy), Kamila Nováková (6. a 7. třídy).

Informace od vyučujících pro jednotlivé třídy najdete v záložkách ročníků - témata referátů, povinnou četbu, okruhy k opakování či témata slohových prací. Ve studijních materiálech se můžete podívat na zajímavé tipy k procvičení učiva, přehledy a další materiály rozdělené do částí Mluvnice, Literatura a Sloh.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ČJ

Výsledná  známka není průměrem známek, neboť každá známka má jinou „váhu“ a navíc se při hodnocení přihlíží k celkové aktivitě, nošení úkolů a referátů v termínu apod.

Práce ve škole:

·         Písemné práce většího rozsahu (kontrolní, slohové, diktáty apod.)

·         Ústní zkoušení

·         Písemné práce menšího rozsahu

·         Aktivita v hodině, zapojení do práce ve skupině

·         Mluvený projev (kultura hlasového projevu, důraz na spisovný projev, čtení apod.)

·         Úprava a vedení sešitu

Domácí příprava:

·         Domácí úkoly

·         Referáty a prezentace

·         Kulturní deník, domácí četba

·         Příprava a pomůcky na výuku

 

AKCE - ČEŠTINA

více informací na

Soutěže a akce PK ČJ a D