Osmé třídy

Osmé třídy učí českému jazyku a literatuře Mgr. Lucie Marková.

Informace v menu - podle oblastí: mluvnice, literatura a sloh. V mluvnici najdete témata k opakování ke čtvrtletní práci a také přehledy.

projekt: Kniha o mé obci