Dramatická výchova

DV je zařazena do výuky v šestých ročnících. Nepovinný předmět dramatická výchova se koná každý čtvrtek od 13. 50 v kinosále naší školy.

Školní rok 2016/2017

Divadelní představení: Limonádový Joe
20. září se letoš žáci 2. stupně vypravily na muzikál Limonádový Joe do Severočeského divadla opery a baletu. Výpravné představení se spostou písní se dětem líbilo.

školní rok 2014/15

Divadlo - Hobit

Dne 26. 11. 2014 se třídy 2. stupně vypravily na divadelní představení s názvem Hobit do Severočeského divadla opery a baletu. Hru Hobit si připravili herci z mosteckého divadla. V představení hráli hlavní roli spíše loutky, a tak bylo představení zajímavé a místy velmi zábavné. Myslím, že se všem líbilo. Většina žáků se do divadla oblékla lépe než běžně do školy – i to se nám líbilo.

Denisa Zachariášová, 8. A

 
 

školní rok 2013/14

Návštěva Severočeského divadla opery a baletu 2014

V úterý 6. května 2014 navštívily třídy druhého stupně taneční představení Cikánské kořeny/í. Většina dětí se na návštěvu divadla slušně oblékla a na představeníse těšila. Dozvěděly se, že představitel hlavní role za ni získal Cenu Thalie. Pro žáky bylo též překvapením, že ve vystoupení tančí také bývalý žák naší školy. Zájemci a členové redakčních týmů školních novin a rozhlasu mohli po představení zústat s představiteli hlavních rolí na besedu.

markovka52.rajce.idnes.cz/navsteva_divadla_6._5._2014/

 

Divadelní vystoupení v kinosále naší školy

Hráli jsme také pro školku:
 
 
zde se podívejte na fotografie z akce:

markovka52.rajce.idnes.cz/divadlo_5_3_13/

Návštěva divadla

Třídy druhého stupně se letos chystají na muzikál Noc na Karlštejně. Loni jsme navštívili baletní představení Louskáček a rok předtím operu V studni.

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Dne 11. 11. 2013 se vydaly třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. C, 7. B, 8. A a 8. B na muzikál Noc na Karlštejně do Severočeského divadla opery a baletu.  V tomto muzikálu hrál roli Karla IV. dokonce bývalý žák naší školy, herec Radek Zima. Ze školy jsme vyrazili po 2. vyučovací hodině a trolejbusem jsme sjeli do města.  Když jsme se pohodlně usadili do sedadel v sále divadla, netrpělivě jsme očekávali začátek představení.  Naše očekávání se naplnilo přesně v 11 hodin (Což je vzhledem k datu zvláštní náhoda), když se opona rozevřela, zazněla fanfára a na jeviště vešli první herci. Vystoupení herců jak ohromilo, tak rozesmálo, protože některé scény byly opravdu vtipné.  Všem nám bylo velmi líto, když vystoupení končilo a herci se s námi s velkými úsměvy loučili. Vyprovodili jsme je z jeviště velikým potleskem - protože oni si to zasloužili. Divadlo jsme opouštěli s těmi nejlepšími dojmy, a všichni doufáme, že každé představení bude takové, jako toto. Žáci, kteří pracují v nepovinném předmětu mediální výchova, zůstali po představení na besedě s představitelem hlavní role – Radkem Zimou.

Eva Čmuchařová

markovka52.rajce.idnes.cz/navsteva_divadla_11._11._2013

Dramatická výchova se vyučuje jako nepovinný předmět napříč ročníky a je volně integrována do výuky českého jazyka, případně mediální výchovy. V šestých ročnících jsme dramatickou výchovu zařadili jako povinný předmět.

32_09_03uvod_drama_rozdeleni_vyvoj.ppsx (412,5 kB)

Vystoupení 6.A - květen 2012

divadlo6A.ppsx (2,6 MB)