Sloh

 

SLOHOVÁ PRÁCE - PROSINEC:Deník vánočního stromku - alespoň 5 zápisů, jako deník - vypráví ten stromek, může obsahovat hodnocení či názory (jako blog) - připravit, budeme psát ve škole 7. 1.

Životopis - slohová práce - duben

Úvaha - slohová práce 

Úvaha patří k velmi náročným útvarům. Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad tématem, rozebírá ho z více úhlů, aby došel k obecně platnému závěru. Se slohovým útvarem výklad má společnou práci s fakty, hledání vztahů mezi nimi, důsledky z nich plynoucí. V úvaze musí autor o faktech přemýšlet, hodnotit je a zaujmout stanovisko. Nesnaží se poučovat nebo vzdělávat, předkládá pouze svůj názor, který má vést k zamyšlení. Odráží se zde subjektivní postoje a názory autora.

Téma: Spisovný jazyk

K přečtení:

File0001.PDF (1632145)
File0002.PDF (1613190)
File0003.PDF (940653)