VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE 2014

V pondělí 15.12.14 se konala již tradiční Vánoční besídka II. stupně pro rodiče našich žáků. Na programu se podílely všechny třídy II. stupně, a to dramatizacemi pohádek, příběhů nejen v jazyce českém, ale i anglickém, německém, slovenském či ruském, dále tanečními výstupy i zpěvem koled. Rodiče se při sledování programu bavili a všichni účinkující se snažili odvést maximální výkon. Odměnou jim byl smích i potlesk do posledního místečka zaplněného kinosálu.
foto zde

VÁNOČNÍ BESÍDKA 2013

Žáci 2. stupně si pod vedením svých učitelů připravili vánoční pásmo pro rodiče a další hosty. 

Dopoledne některé dramatizace představili svým spolužákům z prvního stupně a dětem ze sousední školky. Děti se dobře bavily při pohádkách o Mrazíkovi Ferdovi, o vánočce, o zdobení vánočního stromku a další.

Program odpolední besídky pro rodiče zahájila v 16 hodin 11. prosince v kinosále naší školy paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová. Uvedla také překvapení na úvod koledu Chtíc, aby spal – pěvecké číslo učitelů 2. stupně. Pak už se mikrofonu chopili moderátoři slavnostního odpoledne Eliška Farová (9. B) a Tomáš Hokeš (9. A).

Na programu se podílely všechny třídy druhého stupně, každá přispěla svým dílkem do celkové mozaiky programu. Diváci mohli vidět několik pohádek, koledy, hudební i pěvecká čísla, kolektivní recitaci nebo dramatizaci pověsti. Jednotlivá čísla s nimi nacvičili jejich učitelé – buď třídní, nebo učitelky českého jazyka. Svoji pohádku předvedly také děti z nepovinné dramatiky.

Vyvrcholením programu besídky bylo vystoupení žáků s koledou „Půjdem spolu do Betléma“, kterou cvičili v hodinách hudební výchovy. Pak už moderátoři uvedli náš školní sbor, který si připravil koledy do projektu „Česko zpívá koledy“. Při závěrečném finále zpívali jak sboristé na jevišti, tak diváci v hledišti. Program se podařil a sklidil zasloužený potlesk.

Fotografie z akce najdete zde.

 

Vyučující 2. stupně

Vánoční besídky 2012

Vánoční pásmo pro první stupeň a MŠ Zvoneček

Dne 18. 12. se konalo vánoční pásmo divadelních představení žáků naší školy, které si připravili v rámci dramatické výchovy a českého jazyka pro děti z prvního stupně a mateřské školy. V pásmu mohly vidět čtyři pohádky – Rozum a štěstí (6. C), Proč slavíme Vánoce v zimě (7. A), hra o narození Ježíška (6. B) a dramatizaci Apokryfu Karla Čapka (nepovinná DV). Pásmo by se neuskutečnilo bez technické podpory Lukáše Holuba a moderátorek Anežky Markové a Elišky Farové. Pohádky se líbily jak dětem, tak učitelům.

žáci 7. A

Vánoční besídka žáků druhého stupně

Žáci 2. stupně si pod vedením svých učitelů připravili vánoční pásmo pro rodiče a další hosty. Program zahájily v 16 hodin 19. prosince v kinosále naší školy moderátorky slavnostního odpoledne Eliška Farová (8. B) a Anežka Marková (9. B), o technickou podporu se postaral Lukáš Holub (9. A).
První vystoupila děvčata z 9. A se svou samostatně nacvičenou písní, následovala pohádka Rozum a štěstí (6. C). Otázku Proč slavíme Vánoce v zimě si položila třída 7. A ve své stejnojmenné dramatizaci, kterou nacvičila v hodinách ČJ. Pan učitel Mates se třídou 8. A nacvičil pásmo anglických písní. Třída 8. B si připravila vlastní vánoční módní přehlídku, pak už nastoupila 6. B s hrou o narození Ježíška s lidovými koledami, kterou nacvičili při hodinách DV. Třída 9. B vymyslela vlastní skeč o andělech, kteří zapomněli na vánoční tradice.
Moderátorky mezi jednotlivými výstupy bavily diváky zpěvem nebo recitací veršů s vánoční nebo zimní tematikou. Vyvrcholením programu bylo vystoupení žáků z nepovinné DV – s dramatizací Apokryfu Karla Čapka o narození Ježíška. Při závěrečném finále se na jevišti s diváky rozloučili písní takřka všichni účinkující. Program se podařil a sklidil zasloužený potlesk.

Vyučující 2. stupně