Slohová práce:

Únor: Slohová práce charakteristika

Prosinec - slohová práce: Umělecký popis (Subjektivně zabarvený popis)

prezentace k zopakování
 
7. AC - domácí: vytvořit doma digitálně, Word a poslat emailem
7.B - školní
Témata:
1. Vánoční stromek nebo vánoční výzdoba
2. Krasa zimní krajiny
3. Mrazivý vodopád, ledopád
 
Umělecký popis, líčení - kromě cíle: udělat představu o daném objektu, také vyvolat dojmy a pocity, vyjádřit vlastní city k objektu
 
členit text na odstavce, odstavec = bod osnovy, osnovu si připravit
osnova povinná:     1. úvod - seznámení s popisovaným objektem 
                            2. stať - vlastní líčení 
                            3. závěr - zhodnocení, vyjádření vztahu k objektu
 má, je, jsou - nepsat!!! 
pokyny: domácí práci (7.AC) poslat ve velikosti písma 12 (arial nebo times new roman), nadpis může být větší, PODPIS ŽÁKA na té wordové stránce, rozsah 14 - 20 řádků, členit na odstavce

školní práce - klasicky psát ve škole (7.B)

 

Jazykové prostředky:

•neobvyklá slovní spojení •hrdliččin zval ku lásce hlas
•zdrobněliny •sluníčko
•přirovnání •jako ohnivá koule
•personifikace •potok si prozpěvuje
•slova citově zabarvená (lichotivá) •cestička
•dějová slovesa •čas utíká, letí, táhne se
•nadsázka •100x se vracím
•synonyma •roste, tyčí se, vyráží
•metafora •slunce = pomeranč
•přívlastky •krásný, pěkný, vznešený
•jednočlenné věty •Hřmí!
•větné ekvivalenty •Ta nádhera!