Sloh

Osmé třídy budou pracovat v 2. pololetí na projektu KNIHA O MÉ OBCI - nejen při českém jazyce, ale také v hodinách VV, D, Z nebo Vo.

povinný obsah knihy omo.docx (14685)

 

Slohová práce

Charakteristika literární postavy - do prosince

Hlavním cílem charakteristiky je zachytit a popsat vlastnosti osoby. Charakteristika vnější popisuje vzhledové stránky, charakteristika vnitřní zachycuje povahu, temperament a schopnosti charakterizované osoby. Dále je možno přidat zájmy a záliby. To vše vyjadřujeme přímou nebo nepřímou charakteristikou. Používat přirovnání či rčení, metafory nebo personifikace aj.

charakteristika: 

  1. vnitřní - vlastnosti, charakter, temperament, vztak k lidem, okolí, dovednosti, zájmy
  2. vnější - vzhled, výška, typ postavy, barvy vlasů, očí, kůže, oblíbené oblečení apod.
charakteristika:
  1. přímá - pojmenuješ vlastnosti přímo, př. lstivá
  2. nepřímá - vyjádříš vlastnost nepřímo, přirovnáním, metaforou - př. jako liška, nedá se jí věřit

Témata: 1. Severus Snape nebo 2. Rumburak  nebo 3. Uriáš - čert

 

 

Cvičná slohová práce - Úvaha:

Úvaha je slohový útvar, ve kterém se autor se zamýšlí nad problémem, snaží se dospět k obecnějšímu řešení. Úvaha je ovlivněna úrovní myšlení, znalostmi a zkušenostmi, také názorem autora. V úvaze se často objevují řečnické otázky. Autor zaujímá stanoviska k problému, přemýšlí, zkoumá věc z více možných úhlů, klade argumenty a protiargumenty. Snaží se donutit čtenáře k přemýšlení, k vytvoření vlastního názoru.

 

Líčení

užít - přirovnání, personfikaci, slova citově zabarvená

Narozdíl od prostého popisu, je cílem líčení rosřdkovat nějaký dojem, vyvolat náladu či pocit.