Mluvnice

 
 
 

Probíráme větný rozbor, funkce slov ve větě - tedy jakými mohou být větnými členy, zopakujte si také spojky souřadicí a pořadicí. Studijní materiály a procvičení:

Skladba - věta a souvětí

Shoda podmětu s přísudkem:

https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Vetne-cleny/Shoda-prisudku-s-podmetem-nekolikanasobnym-help.html