Teorie literatury

Literatura (z lat. littera = písmeno) nebo též písemnictví v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, (z lat. textum = tkanina) tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Do jazykových projevů pak řadíme také ústní slovesnost - tedy literární projevy předávané ústní tradicí.Tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká i soukromé dopisy. V užším slova smyslu se literaturou často chápe literatura umělecká, čili krásná literatura, neboli beletrie.

Obecne_pouceni_o_literature2.pps (1,6 MB)

Verš a rým:

verš = základní jednotka poezie, jeden řádek sloky (strofy)
rým = zvuková shoda jedné či více slabik na konci verše
Druhy rýmu:

www.mojecestina.cz/article/2011011002-druhy-rymu