Sloh

Tento materiál přehledně ukazuje na nejčastější chyby při tvorbě vlastního textu či referátu v PC, na co si dát pozor: jako velikost a druh písma, mezery, řádkování apod. Materiál není z dílny naší, ale děkujeme za něj do České Lipy.

typografie.ppt (831,5 kB)

Sloh -

učíme se o druzích slohu (též stylu), o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků a jejich adekvátním výběru a užití v textu, způsob zpracování obsahu textu a využití jazykových prostředků (výběr, uspořádání v celek).
Po stránce jazykové závisí slohová vytříbenost zejména na vhodném výběru slov, na plynulé stavbě vět a na jejich spojení v souvislý text.
 
Přehled slohových útvarů:

cestina09.blog.cz/1003/prehled-funkcnich-stylu-a-slohovych-utvaru

Přímá řeč:

12_03_17primarec.ppt (4,1 MB)

Procvičení teorie:

www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/slohove-utvary-2082