Sloh

Slohová práce pro 6.ročník: Popis pracovního postupu - Jak ozdobit vánoční stromek

členit text na odstavce, odstavec = bod osnovy, osnovu si připravit
osnova povinná:     1. úvodní seznámení - druh stromku, velikost, celkový dojem
                            2. popis - co si připravit a jak postupovat od velkých k menším, barvy, od vršku dolů, systém
                            3. závěr - zhodnocení, dojmy po ozdobení
 má, je, jsou - nepsat!!! Používat i jiná slovesa: umístíme, pověsíme, přidáme, doplníme, omotáme ....

 

 
 
 

Vypravování

Pohádkový příběh by měl obsahovat alespoň jednu přímou řeč (což neznamená, že celý příběh bude přímou řečí!). Přímou řeč by měla pronést některá z vystupujících postav. Nezapomeňte, že přímá řeč je v uvozovkách a má vždy svůj vlastní řádek! Nedílnou součástí přímé řeči je věta uvozovací.

Dejte si pozor na opakování slov, nepoužívejte jen sloveso BÝT nebo MÍT.

přímá řeč