Mluvnice

1. čtvrtletka - okruhy
  • hlásky, zvuková podoba jazyka
  • spodoba znělosti
  • rozbor stavby slova 
  • teorie - morfémy, hláska x písmeno
  • pravopis

3. čtvrtletka - okruhy

  • pravopis i se zdůvodněním, koncovky přídavných jmen
  • rozbor věty - slovní druhy, podmět a přísudek, mluvnické kategorie - podstatných jmen
  • tvary sloves
Závěrečná práce:
číslovka dva, oba, zájmena já,slovesa, stupňování příslovcí, rozbor věty
 

V 2. pololetí - přídavná jména, zejména přivlastňovací + stupňování přídavných jmen, zájmena a číslovky.

Stále - skloňování ohebných slovních druhů: spojení typu - oba cizí chlapci, dědečkovi šediví holubi, ty dva Husovy spisy apod.

Slovesa - určování mluvnických kategorií sloves, tvoření slovesných tvarů, shoda podmětu s přísudkem apod.

Vyzkoušejte si v testu, který najdete v dokumentech , jak jste na tom s větnými členy.

Procvičujte pravopis! Tipy na cvičení najdete dále - ve studijních materiálech.

 

Opakujeme si učivo v prezentacích

V následujících materiálech si můžete připomenout některé právě probírané učivo.

Slovotvorba

přísudek

podmět

logaritmus_urcovani_koncovek.ppsx (438,7 kB)