Jazykové rodiny

Slovanské jazyky patří do rodinyi jazyků indoevropských, kam se rovněž řadí např. i čeština, slovenština, polština, ruština či bulharština. Společný základ mají v praslovanštině, jednotném slovanském jazyku, kterým mluvili dříve lidé sídlící mezi Vislou a Dněprem. Stěhováním skupin postupně docházelo k rozrůzňování již vzniklých slovanských nářečí.

Slovanské jazyky dělíma na:

  • západoslovanské - např. čeština, polština, slovenština
  • východoslovanské - např. ruština, ukrajinština
  • jislovanské - např. bulharšitna, srbština, chorvatština