Vedlejší věty

testy.nanic.cz/testy/cestina/vedlejsi-vety/

www.elitaprichazi.tym.cz/Stranky1/testy/cj8_vedl_vety.htm

www.mojecestina.cz/article/2014072401-chybami-se-clovek-uci-vlozena-vedlejsi-veta-a-carky

Podmětná - vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod.,

např.:

 • Není zajímavé, že se poměrně málo otázek týkalo techniky?
 • Kdo chce psa bít, hůl si najde.
 • Není nutné, abys tam šel.

Přísudková - vyjadřuje jmenný přísudek, zpravidla po sponě věty řídící,

např.:

 • Nejsi, jak jsi se dělala.
 • Řeka byla, jako by ji postříbřil.
 • Byl stále takový, jaký byl před lety.

Předmětná - vyjadřuje předmět věty řídící. Bývá připojena spojkami že, aby nebo vztažnými zájmeny co, kdo nebo příslovci kde, kam apod.

např.:

 • Učitel oznámil, žepísemky nedopadla dobře.
 • Chtěl jsem vědět, kdo tu nebyl.
 • Vždycky záleží na tom, jak se co dělá.
 • Usilujeme o to, aby naše děti žily v míru.

 

Přívlastková - vyjadřuje přívlastek podstatného jména ve větě řídící. Bývá připojena vztažnými zájmeny kdo, co, jaký, který, čí, jenž nebo vztažnými příslovci kde, odkud, kudy, kam, kdy (věty vztažné) anebo spojkami že, aby, zda apod. (věty spojkové)

např.:

 • Babička neopustila své malé údolíčko, kde našla svůj domov.
 • Víc a víc mu vcházela do krve jistota, že jeho pracovní úspěchy závisí na jeho píli.
 • Koupil květiny, které má ráda.

Přívlastková věta stojí zpravidla hned za podstatným jménem, které rozvíjí. Proto je někdy vložena do věty hlavní - Ženě, která se vzbudila, nic neřekl.

Příslovečné vedlejší věty

 • místní - Kamkoli jsme přišli, všude nás vlídně přivítali.
 • časová - Počkám na tebe, dokud nepřijdeš.
 • způsobová - Udělal to lépe, než jsem předpokládal.
 • měrová - Kolikrát se vsadil, tolikrát prohrál.
 • příčinná - Rád jsem mu vyhověl, protože si to zasloužil.
 • účelová - Hledal ho, aby mu vynadal.
 • podmínková - Když mi vyhovíš, uděláš mi radost.
 • přípustková - Ačkoli se některé otázky zdály snadné, vyžadovaly čas.

Doplňková - vyjadřuje doplněk věty řídící. Bývá připojena spojkami jak, kterak.

např.:

 • Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj.
 •  Díval jsem se na kluzák, jak krouží vysoko nad lesy.
 • Zahlédl babičku, jak plete šálu.