Slovesa

slovesná osoba
- 1. osoba - v jč. vyjadřuje děj mluvčího - JÁ (čtu), v mnč. děj skupiny - MY + mluvčího (čteme)
- 2. osoba - v jč. vyjadřuje děj adresátův - TY (čteš), v mnčl. děj adresátův + ostatních VY - mimo mluvčího (čtete)
- 3. osoba - v jč. i v mnč. vyjadřuje děj někoho jiného než mluvčího nebo adresáta (čte, čtou) - ON, ONA, ONO nebo ONI, ONY, ONA
 

slovesné číslo
a) jednotné (singulár) - čtu, čteš, čte
b) množné (plurál) - čteme, čtete, čtou
- do 15. stol. v ČJ dvojné číslo (duál) - dnes pouze zbytky (oběma, dvěma…)
 

SLOVESNÝ ROD

testy: www.mojecestina.cz/article/2009031803-test-tvary-slovesa-byt

pravopisne.cz/2012/02/test-slovesa-10/

Vid

Vid je mluvnická kategorie, vyjadřuje ukončeost či neukončenost děje, tvoří se odvozováním (příponami, předponami), nebo je vlastností základního prostého slovesa.

Dokonavé sloveso (vyrobí) vyjadřuje děj jako ohraničený, nedokonavé (vyrábí) jako probíhající.Slovesa dokonavá nemohou vyjádřit přítomný děj, jejich tvary přítomného času označují už děj budoucí (vyrobí, napíše). Vyjadřují tak pouze čas budoucí a minulý (vyrobí-vyrobil).


Dokonavá slovesa jsou někdy prostá (řekne, sedne, , koupí, skočí), ovšem častěji spojená s předponou, jež pozměňuje jejich význam (sepíše, přinese, vydělá, odejde, přijde).
Nejčastěji se dokonavá slovesa tvoří z prostých sloves nedokonavých spojením s předponou (píše-napíše; učí se-naučí se; zpívá-zazpívá; vidí-uvidí).

Slovesa nedokonavá vyjadřují děj ohraničený, zaměřený k určitému bodu. Vyjadřují tedy čas přítomný, minulý i budoucí. Budoucí čas vystihují obvykle tvarem složeným z infinitivu a z tvaru slovesa „budu“ (volají-budou volat; píši-budu psát).

Slovesné třídy

32_04_03gramatika9_slovesne_tridy.ppsx (148,8 kB)