spojky pořadicí

Spojky podřadicí a další spojovací výrazy
Vedlejší věty mohou být připojeny také spojovacími výrazy jako vztažná zájmena a vztažná příslovce.
Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném.
  • Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že...
  • vztažná zájmena: kdo,co, jaký, který, čí, jenž
  • vztažná příslovce: např. kde, kam, proč...