spojky souřadicí

1) Slučovací - a, i, ani, nebo, dvojité: jednak - jednak, ani - ani (Před těmito spojkami (a, i, ani, nebo) nepíšeme čárku.)
2) Stupňovací - i, dokonce, dokonce i, ba, ba i, dvojité: nejen - ale i, nejen - nýbrž i
3) Odporovací - ale, avšak, však, dvojité: sice - ale
4) Vylučovací - nebo, anebo, dvojité: buď - nebo, buď - anebo
5) Příčinné - neboť, vždyť, totiž
6) Důsledkové - proto, a proto, tedy, a tak, tudíž

 

POMĚRY MEZI NĚKOLIKANÁSOBNÝMI VĚTNÝMI ČLENY

- stejně jako jsou věty hlavní spojeny v nějakém poměru, stejně tak jsou několikanásobné větné členy spojeny ve stejných druzích poměrů

a) slučovací – Svou píseň zpíval čistě a zřetelně.

b) stupňovací – Chtěli jsme se nejen bavit, ale také se poučit.

c) odporovací – Připravili jednoduchý, ale účelný systém.

d) vylučovací – Přijedu buď odpoledne, nebo večer.

e) důsledkový – Dělal to s láskou, a proto rád.

f) příčinný – Koruna je drahá, neboť zlatá. (málo se používá)