Zájmena

Něco z teorie, druhy a tvary zájmen:

prononima ( slova ohebná, skloňují se )

 Definice - Zájména zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují

 Druhy

 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se

 2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj - zvratné

 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

 4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí

 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž

 6. neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...;
  kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...;
  každý, všechen

 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh

 

zajmena.wz.cz/osobni.html

Přehled skloňování zájmen
zájmeno já/ ty - 1. pád
2. a 4. pád - mě/ mne = tě/ tebe
3. pád - mi/ mně = ti/ tobě
6. pád - mně = tobě
7. pád se mnou/ s tebou

 

Prosvičte si:     www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-ii/procvicovani-zajmen-tvary-me-a-mne-vii-34/

                        www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1


www.elitaprichazi.tym.cz/Stranky1/testy/Z_Cis/tvary_ja.htm