Číslovky

Číslovky latinsky Numeralia jsou slova, která označují počet, pořadí, násobnost apod. dělíme je na:
určité ( jeden, dva … lze je rovněž napsat číslicí )    neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí )
Problémem bývá:
Skloňování číslovky dva, oba. (rozklikni odkaz a připomeň si učivo)

Skloňování dalších číslovek a procvičení 

Druhy:

  • základní ( ptáme se na ně otázkou kolik? )

určité: jeden, dva … sto

neurčité: několik, mnoho

  • řadové ( ptáme se na ně otázkou kolikátý? )

určité: první, druhý … stý

neurčité: několikátý

  • druhové ( ptáme se na ně otázkou kolikerý? )

neurčité: několikerý

určité: jedny, dvoje, dvojí

  • násobné ( ptáme se na ně otázkou kolikrát, kolikanásobný? )

určité: jedenkrát, dvakrát … stonásobný

neurčité: několikrát