Příslovce

 
 
 
nepravidelné stupňování
1. stupeň zle dobře brzy mnoho málo dlouho
2. stupeň hůře lépe dříve více méně déle
3. stupeň nejhůře nejlépe nejdříve nejvíce nejméně nejdéle