Slovesa

testy a více - zde

ohebný slovní druh, který se časuje
Určujeme tyto mluvnické kategorie:
OSOBA - první, druhá, třetí
ČÍSLO - jednotné, množné
ČAS - přítomný, minulý, budoucí
testy - koncovky

 

Slovesný způsob

Sloveso může vyjadřovat způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací.

  • Způsob oznamovací oznamuje slovesný děj jako jistý, skutečný (voláš).
  • Způsob rozkazovací vyjadřuje rozkaz nebo přání (volej). Tohoto způsobu se užívá jen ve 2. osobě čísla jednotného nebo množného (volej, volejte) a v 1. osobě čísla množného (volejme).
  • Způsob podmiňovací vyjadřuje děj možný, který se klade jako podmínka či přání (volal bys), anebo děj podmíněný, jenž by nastal, kdyby se splnila jistá podmínka. Tento způsob je dvojí, přítomný a minulý
  • přítomný: Chtěl bych dobře poznat svou vlast. Kdybyste rychleji veslovali, dospěli byste první k cíli.;
bych šel
ty bys šel
on by šel
my bychom šli
vy byste šli
oni by šli
  • minulý: Kdybyste byli rychleji veslovali, byli byste dospěli rychleji k cíli.

FUNKCE VE VĚTĚ:

Slovesa v určitém tvaru bývají ve větě nejčastěji přísudkem.